Ettor och nollor formar ett hjärta
Sök finansiering till ett AI-projekt!

Ser du att ni har potential att använda er av AI i er verksamhet? Vinnova har gått ut med utlysningen Starta er AI-resa! Här kan offentliga organisationer och företag söka stöd för att starta ett innovationsprojekt inom artificiell intelligens. 

Vinnovas utlysning Starta er AI-resa! för offentliga organisationer har nyligen öppnat. Satsningen riktar sig exempelvis till kommuner och statliga myndigheter som har en god potential att använda artificiell intelligens (AI) i sin verksamhet och vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga på sin kunskap och förmåga inom området. 

Ni kan söka stöd för ett kortare projekt för att utvärdera, bygga kunskap om och demonstrera potentialen med AI. Projektet kan handla om bearbetning av existerande data eller test av AI-funktioner med hjälp av maskininlärning.

Syftet med utlysningen är att aktivera det offentliga Sverige till att snabbare komma ingång med och dra fördelar av AI inom alla områden. Det stärker svensk konkurrenskraft och skapar positiva samhällseffekter. 

Även företag med mellan 10-499 anställda kan söka medel för innovation med AI. Utlysningen Starta er AI-resa! har även en del som vänder sig till företag som vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom artificiell intelligens.

Ansökan till utlysningen öppnade den 14 november och sista ansökningsdag är 29 januari. 

Läs mer om utlysningen för offentliga organisationer

Läs mer om utlysningen för företag