Smart Built Environment profilbild rosa skimmer
Ny utlysning från Smart Built Environment

Smart Built Environment har nu öppnat sin åttonde utlysning. Innovationsprogrammet utlyser medel för projekt som adresserar de globala hållbarhetsutmaningarna och bidrar till innovationer kopplade till processer, samarbetsformer, affärsmodeller och teknik inom samhällsbyggnadssektorn. Utlysningen har en budget på upp till 30 miljoner kronor.

Smart Built Environments åttonde utlysning Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande öppnade den 12 november och stänger den 5 februari. Det finns möjlighet att söka medel till projekt inom innovationsprogrammets samtliga temaområden:

  • Innovationer och nya tillämpningar
  • Värdekedjor och affärsmodeller
  • Informationsinfrastruktur
  • Kunskap och kompetens.

Det finns cirka 30 miljoner kronor i potten i utlysningen och projekten kan söka 0,5-4 miljoner kronor. Samfinansiering på 50 procent av projektets totala kostnader krävs.

Under november och december arrangeras flera seminarier där det finns möjlighet att få mer information om utlysningen. Utlysningsseminarierna arrangeras tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030.

Med start 2019 genomför Smart Built Environment en större utlysning årligen, i stället för som tidigare flera mindre utlysningar. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får längre tid på sig än tidigare att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det blir också tydligt och förutsägbart för de sökande med denna regelbundenhet. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de blir jämfört med tidigare år generellt bredare och med mer medel att söka.

Läs mer om utlysningen på formas.se

Läs mer om seminarierna