Drönare över stad
Drönare – en del av den framtida stadsmiljön

Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad genomför en Vinnova-finansierad förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Nu är tre av totalt fem delar i förstudien slutförda. I förstudien har man nu kommit fram till vilka problem som en testbädd för drönare i urbana miljöer behöver lösa för att möjliggöra för drönare att kunna bidra i hållbar stadsutveckling. 

Användningen av drönare ökar i många delar av världen. Med hjälp av den snabbt växande drönartekniken kan nya tjänster och produkter utvecklas och bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Dock saknas idag miljöer där fälttester av drönare kan göras. Man saknar också en infrastruktur och ett regelverk. Detta hämmar utvecklingen av drönaranvändning i urbana miljöer. Därför genomför nu Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad en förstudie till en öppen testbädd.

Att utveckla drönare för distribution av socialt fördelaktiga produkter och tjänster i en stadsmiljö utgör en komplex utmaning. Hur och var drönarna får flyga, vad de får transportera och hur de kan integreras i den sociala strukturen är bara ett fåtal av frågorna. Vilka är möjligheterna och begränsningarna för att skapa ny, storskalig och säker infrastruktur?

För att undersöka hur en öppen testbädd kan spela en nyckelroll i utvecklingen av denna infrastruktur genomförs förstudien med visionen att etablera Urban Drone Testbed i Kista. Arbetet genomförs gemensamt av Ericsson, Stockholms stad, Telia Company, Luftfartsverket, Linköpings universitet, KTH SML, RISE Drone Center Sweden, Trafikverket och Globhe.

Målet med Urban Drone Testbed är att bidra till en hållbar och sammankopplad stadsutveckling genom att skapa förutsättningar för helt nya, säkra tjänster och affärssektorer där drönare blir en naturlig del av stadsmiljön. Urban Drone Testbed kommer bland annat att fokusera på:

  • Riskerna med drönare i stadsmiljö
  • Regler för hur luftrummet ska användas
  • Var drönarna startar, landar och laddas

Läs mer om förstudien

Uppdatering 190904: Projektet har nu bytt namn från Urban Drone Testbed till Stockholm UAM Lab, där UAM står för Urban Air Mobility.