Åsa Bergman och Stefan Löfven
Nationella innovationsrådets nya ledamöter

Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman har utsetts till ledamot i Nationella innovationsrådet, av rådets ordförande statsminister Stefan Löfven. Med bland ledamöterna finns bland andra även Hans Westlund som är professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 – Jag är hedrad över att bli utsedd till ledamot i Nationella innovationsrådet och ser fram emot att delta och bidra till strategisk samverkan för att stärka svensk innovationskraft, säger Åsa Bergman.

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

Ledamöternas uppgift är att bidra till regeringens arbete för att utveckla innovation och konkurrenskraft. Rådet samlas fyra gånger per år och består, förutom ledamöter från näringslivet och forskarvärlden, av regeringsföreträdarna statsminister Stefan Löfven samt statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans. 

Ledamöterna i innovationsrådet är:

Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare
Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB
Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi
Daniel Sachs, VD Proventus
Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Läs mer om Nationella Innovationsrådet