Cyklister och personer till fots på cykelväg i en park
Formas utlyser 120 miljoner för hållbara vistelsemiljöer

Formas utlyser upp till 120 miljoner kronor till forskningsprojekt för att stärka städernas och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Teman är till exempel Blågrön infrastruktur ochTransportsystem för alla. Ett webbinarium om utlysningen hålls 24 april.

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyser Formas upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som ger kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Med vistelsemiljöer menar man den byggda miljöns mellanrum, utkanter och omland. Utlysningens fokus ligger på hur dessa platser kan bidra till omställningen till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Här finns chansen att söka medel för forskning där man använder geodata och digital teknik för att utveckla hållbara vistelsemiljöer.

För utlysningen finns tre vägledande teman:

Blågrön infrastruktur

Inom detta tema uppmuntras ansökningar som undersöker hur blågrön infrastruktur kan integreras i gestaltningen av vistelsemiljöer i samhällen av olika storlekar.

Transportsystem för alla

Temat Transportsystem för alla uppehåller sig vid att rörelser och flöden mellan vistelsemiljöer sker på ett ekologiskt hållbart sätt och att platser och mobilitetslösningar är tillgängliga för olika sociala grupper i samhället.

Mötesplatser och offentliga rum

Inom temat Mötesplatser och offentliga rum uppmuntras ansökningar som undersöker hur dessa typer av utrymmen kan stärka samhällslivets kvaliteter.

För att få mer information om utlysningen och möjlighet att ställa frågor kan du ta del av ett webbinarium den 24 april klockan 10–12. Webbinariet kan också ses i efterhand.