Viable Cities utlysning Klimatneutrala städer 2030
Utlysningen Klimatneutrala städer 2030 har öppnat

Vill din kommun ta täten och påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor. 

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities tredje utlysning, Klimatneutrala städer 2030, har nu öppnat. Utlysningen riktar sig till konsortier som leds av städer som arbetar långsiktigt och strategiskt för att uppnå klimatneutralitet till 2030. 

Arbetet i projekten behöver utgå från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling, med fördel kopplat till FNs hållbarhetsmål. Handlingsplanen ska beröra minst två av Viable Cities fyra fokusområden:

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

Handlingsplanen ska också inriktas på minst ett Viable Cities fem temaområden:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Modeller för finansiering och affärsutveckling
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik.

Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Ansök senast 28 mars 2019.

Läs mer om utlysningen på energimyndigheten.se