Smart Built Environment profilbild
Sök medel för projekt inom Smart Built Environment

Den 1 oktober öppnade en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Denna utlysning möjliggör projekt som bygger vidare på redan pågående eller avslutade projekt inom programmet. Nya sökande är välkomna! Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat och att stimulera samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar.

Smart Built Environment är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Engagera dig i den digitala utvecklingen och sök medel i denna utlysning av medel för fortsättningsprojekt från avslutade eller pågående projekt inom programmet. 

Flera projekt berör geodataområdet, eftersom geodata är viktiga i samhällsbyggnadsprocessen. Läs om projekten här.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 5 miljoner kronor plus krav på samfinansiering för projektet som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. 

Utlysningen stänger den den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som beviljas medel kommer i början av december.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats