Smart built environments profilbild
Resultaten från Smart planering för byggande är publicerade

Projektet Smart planering för byggande – informationsförsörjning i planering, fastighetsbildning och bygglov har nu gått i mål. Du kan ta del av resultaten på det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments webbplats. Syftet med projektet har varit att integrera byggbranschens byggnadsinformationsmodeller (BIM) med Lantmäteriets och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Delprojekten har handlat om:

  • Produktpaket för geodata
  • Detaljplaner i 3D
  • BIM för 3D fastighetsbildning
  • BIM för bygglov
  • Relationshandlingar till 3D geodata

Alla slutrapporter inklusive bilagor, presentationer, begrepp och leveransspecifikationer är nu publicerade.

Ta del av projektets resultat här!

– Sprid gärna projektets resultat vidare inom din organisation och ditt nätverk.Tillsammans får vi digitaliseringshjulen inom samhällsbyggnadssektorn att snurra! säger projektledaren Elisabeth Argus.

Smart planering för byggande startade i slutet av 2016 och avslutades officiellt 1 april 2018. Projektet har letts av Elisabeth Argus, BonaCordi AB och genomförts i samverkan med en gruppledning med representanter för WSP, Malmö stad, Lantmäteriet, Falu kommun, Tyréns samt Lunds Universitet och Seniorkonsult Allan Almqvist. Projektets arbetsgrupper har bemannats med deltagare från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.