Rapportens titelsida Från living labs till transition labs
Vinnova-rapport om innovationsmiljöer för smarta och hållbara städer

Innovationsmyndigheten Vinnova har i uppdrag att stödja regeringens strategiska samverkansprogram för smarta städer med analyser och andra investeringar. Nu har Vinnova publicerat en rapport som ger en forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för smarta och hållbara städer.

Baserat på en forskningsöversikt utreder rapporten begrepp och beskriver hur test- och innovationsmiljöer har utvecklats till att bli viktiga medel för att möta samhällsutmaningar på systemnivå. Som komplement har en kartläggning och klassificering av svenska innovationsmiljöer för hållbara städer genomförts.

Kartläggningen genomfördes under 2017 av RISE med bidrag från Vinnova. Den inriktas på innovationsmiljöer i bredare bemärkelse än vad många uppfattar som testbäddar.

Vinnova hoppas att rapporten ska bidra till ytterligare kontakter mellan olika innovationsmiljöer och mellan de befintliga miljöerna och nya aktörer.

Här hittar du rapporten

Vinnova stödjer regeringens satsning på Testbädd Sverige genom olika insatser, som till exempel innovationsplattformar och testbäddar samt stödjande åtgärder för att titta på policyutvecklingen i Sverige.