Infrastruktur data vägar
Utlysningar inom IoT i offentlig sektor och transport

De senaste utlysningarna inom samhällsbyggnadsområdet kommer från två av de strategiska innovationsprogrammen. Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar, som innefattar någon form av Internet of things? Då kan ni delta i IoT Sveriges nya utlysning. Funderar ni på att göra genomförbarhetsstudier eller FoI-projekt för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur är utlysningen inom InfraSweden2020 något för er.

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur inom InfraSweden2030 öppnade den 6 november och stänger den 14 februari 2018. Den täcker samtliga programmets fokusområden och gäller genomförbarhetsstudier samt mindre och större FoI-projekt.

IoT för innovativ samhällsutveckling är Internet of Things Sveriges utlysning som öppnade i veckan och stänger den 13 mars nästa år. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer. Den riktar sig till offentliga organisationer som kommuner, landsting eller regioner i samverkan med företag, lärosäten och institut.

Fler utlysningar

En annan aktuell utlysning är Formas "Forskning för en social bostadspolitik". Geografiska analyser för att se till exempelvis socioekonomisk segregation är något som behövs i forskningen. Utlysningen stänger den 16 januari 2018. Läs mer om utlysningen på formas.se

Nu har också den första utlysningen inom Viable Cities, som vi skrivit om tidigare, öppnat: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer. Det handlar till exempel om mobilitet och tillgänglighet. Läs mer om utlysningen på viablecities.com

Smart Built Environments utlysning nummer fyra, om datafrågor och roller i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesser, stängde 24 oktober. Så snart får vi reda på vilka projekt som prioriterades i utlysningens två delar: Livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och Juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet. Läs mer om utlysning 4 på smartbuilt.se