Quantcast

Översvämning i villaområde
Geoforum på dialogseminarium om klimatanpassning

Idag håller Tillväxtverket ett dialogseminarium om klimatanpassning. Inbjudna är företag, branschorgan och offentliga aktörer som möter och måste hantera framtida klimatförändringar inom området hållbara städer och transporter. Geoforum Sveriges vd Susanne Nellamann Ek deltar och lyfter fram perspektiv, verktyg och lösningar från geodatabranschen.

Klimatförändringarna förväntas leda till en ökning i översvämningar, värmeböljor samt ras och skred, vilket innebär stora risker för både kommuner och företag. Det kan även påverka handel med andra länder. Samtidigt kan hantering av klimatförändringarna innebära nya affärsmöjligheter. Uppskattningar visar att svenska kommuner behöver investera tiotals, kanske hundratals miljarder kronor i klimatanpassning.

På seminariet 9 oktober diskuteras hur olika branscher påverkas av klimatförändringarna, vad det finns för verktyg, metoder och initiativ för klimatanpassning samt lösningar på denna samhällsutmaning.

Dialogseminariet är en del av en studie som ska utgöra underlag för Tillväxtverket i jobbet att formulera en handlingsplan för främjande av klimatanpassningsarbete bland små och medelstora företag.

Nyheter i media

Hittade inte flödet

nyhetsbrev 580

bli medlem 580 gra

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo