Quantcast

Flygbild över Huskvarna
Geoforum deltar i workshop om forskning för hållbart samhällsbyggande

Den 3 oktober arrangerar forskningsrådet Formas en workshop om den nationella forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande. Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek kommer att medverka och lyfta fram de forsknings- och kunskapsbehov som finns inom geodataområdet.

Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har i uppdrag att leda tre nationella forskningsprogram – ett inom klimat, ett inom hållbart samhällsbyggande och ett inom livsmedel. Det nationella forskningsprogrammet inom hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Programmet utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Målet med workshoppen den 3 oktober är att tillsammans ta fram en gemensam bild av kunskapsbehoven inom området hållbart samhällsbyggande. Resultatet kommer att ligga till grund för den nationella forskningsagendan för programmet inom hållbart samhällsbyggande, alltså för programmets inriktning, mål och prioriteringar.

Det Geoforum Sverige kommer att lyfta på workshoppen är:

  • Sverige behöver fortsätta stimulera innovation
  • Vi behöver öppna upp data och skaffa oss kunskap om hur vi kan främja att öppna offentliga data bidrar till tillväxt
  • Vi behöver använda digitaliseringens möjligheter till sömlösa informationskedjor i samhällsbyggandet från idé till färdig byggnad och förvaltning. Det är möjligt men det kräver ökad kunskap om geodatakvalitet och toleranser i samhällsbyggandet. 

Läs mer om Formas forskningsprogram

Tillägg 2017-10-13: Läs även IQ Samhällsbyggnads artikel om Formas workshop

Nyheter i media

Hittade inte flödet

nyhetsbrev 580

bli medlem 580 gra

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo