”Geodata är bränslet för en hållbar utveckling av hela landet”

Digitaliseringen ger stora möjligheter till hållbar utveckling av skog och landsbygd. Potentialen till innovation är stor, och innovation behövs för att klara de utmaningarna världen står inför. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen, och moderator på Geoforums senaste webbinarium på temat, berättar mer.

 

– Det händer mycket nu, inte minst på skogssidan där geodata och digitalisering skapar möjligheter för hållbar utveckling. Skogen ska idag inte bara ge oss virke och bränsle, utan också biologisk mångfald, klimatnytta och friluftsliv och naturupplevelser. Data är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla skogsnäringen, berättar Patrik André, strateg på Skogsstyrelsen och ledamot i Geoforums styrelse.

Det handlar inte bara om skogen. Digitaliseringen skapar även stora möjligheter för att utveckla en smart och levande landsbygd.

– Med den data vi har nu öppnas dörren för ett riktigt lyft av näringsliv, miljö och boende på landsbygden. Geodata är bränslet för en hållbar utveckling av hela landet, fortsätter Patrik André.

Bristande kvalitet en utmaning

När det kommer till data om skog och land så har det hänt mycket de senaste åren. Tack vare laserskanning, satellitdata, fältinvesteringar och AI har vi idag många heltäckande öppna och tillgängliga dataskikt över Sverige. Men det finns utmaningar.

Porträttbild av Patrik Andre– Idag finns det stora brister i kvaliteten på data, vilket hämmar utvecklingen. Jag skulle säga att vi har ungefär 20 procent av den data vi behöver idag, 80 procent är fortfarande en vit fläck på kartan. Dels saknas det data och dessutom är datakvalitén inte tillräcklig. Och som vanligt så är det inte tekniken i sig som är utmaningen. Det svåra är att tänka nytt. Vi måste börja se data som en strategisk resurs, investera i data och ta ett samlat grepp på datafrågan för att kunna öka takten i digitaliseringen, säger Patrik André.

Stor potential till innovation

På Geoforums webbinarium fick vi ta del av två konkreta exempel på hur öppna geodata kan ge upphov till nytänkande och innovativa lösningar från nya aktörer.

– Det är fantastiskt roligt att se exempel på hur öppna data ger upphov till innovation. Vi har kommit en bra bit på väg, men samtidigt får vi nypa oss i armen och tänka att vi än så länge rör oss inom den första procenten av möjligheter. För att ta tillvara på möjligheterna behöver vi öppna, tillgängliga och användbara data och vi måste samverka mellan sektorerna. Innovation med geodata är nyckeln till framtiden, säger Patrik André.

Uppskattat webbinarium om innovation med geodata

I årets upplaga av Hack for Sweden, ett hackathon som arrangeras av DIGG, var geodata grunden till två av tävlingsutmaningarna. Geoforum bjöd in finalisterna i de utmaningarna till ett uppskattat webbinarium i slutet av oktober. Vi fick lyssna till presentationer av tävlingsbidraget Öppna kartan, en kartbaserad mobilapp som ska göra det lättare att komma ut i skogen och hitta nya upplevelser, och vinnaren av hacket, Allemansappen, en app som med hjälp av AR förstärker upplevelsen av naturen och gör den mer tillgänglig.

Medlemmar i Geoforum kan se webbinariet i efterhand. Logga in på våra medlemssidor här.