Flygbild över stad och land
Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser

Den 11 mars arrangerar Geoforum Sverige ett webbinarium om digitala fastighetsgränser. Här berör vi bland annat frågan om hur och när fastighetskoordinater med rättsverkan kan bli verklighet. Frågan är långt ifrån ny. Vi tipsar alla intresserade att läsa Kristin Lands doktorsavhandling från 2008 som belyser ämnet.

Det finns mycket att vinna på att ha digitala fastighetsgränser av hög kvalitet som har rättsverkan. Det är inget nytt men det krävs ett systemskifte som inte har prioriterats. År 2008 publicerade Kristin Land sin doktorsavhandling om möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser. Kristin är positiv till att Geoforum Sverige och andra aktörer uppmärksammar frågan igen. 

kristin land – Jag är glad att frågan nu börjar diskuteras på riktigt och uppmuntrar intresserade att läsa min avhandling och ta över stafettpinnen! Det har ju hänt mycket sedan 2008, inte minst på tekniksidan, så det finns säkert aspekter som kan ses i ett annat ljus idag än när jag undersökte möjligheter för olika reformmetoder. Och frågan behöver framförallt konkretiseras – ur ett praktiker- och användarperspektiv – så att branschen kan få politikerna att detaljutreda en lösning som ger de effekter som behövs för den digitala samhällsbyggnadsprocessen, säger Kristin Land (tidigare Andreasson), författaren av avhandlingen. 

Här kan du läsa avhandlingen (LMV-rapport 2008:2): pdfPå gränsen till framtiden – Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser.

Lantmäteriet har i en rapport om ett regeringsuppdrag 2017 föreslagit att regeringen tillsätter en särskild statlig utredning för att utreda och utforma lagförslag till att gränserna i första hand bestäms genom koordinater. Här kan du läsa rapporten.

Efter webbinariet den 11 mars kommer Geoforum, i samarbete med Lantmäteriet och andra medlemmar, jobba vidare med att uppmärksamma beslutsfattare om samhällsnyttan med användbara digitala fastighetsgränser och de utvecklingsinsatser som krävs.