Nyproducerade bostäder
Det senaste om tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Det pågår ett intensivt arbete inom Lantmäteriets regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Här kan du läsa den senaste informationen från Lantmäteriet när det gäller digitala detaljplaner. Den 1 januari kommer specifikationer finnas på plats och kommunerna ska då kunna leverera detaljplaner till en nationell plattform. Från och med detta datum är kommunerna också informationsansvarig myndighet för detaljplaner enligt Inspire.


Arbetet med att ta fram Nationella specifikationer för detaljplan börjar närma sig sitt mål. Under hösten har fokus legat på kvalitetsavsnittet, samt de attribut i modellen som beskriver kvaliteten på en detaljplan, vilket var den sista delen inför leverans av de gällande versionerna av specifikationerna till publiceringen.

Det som kommer att finnas tills den 1/1 2021 är:

  • Nationell informationsspecifikation
  • Nationell dataproduktspecifikation för tillgängliggörande
  • Informationsmodeller och begreppsmodeller.

”Nationell dataproduktspecifikation för leverans till datavärd” har utgått. Den kommer att ersättas av andra specifikationer och tekniska beskrivningar, arbetsnamnen för dessa är idag:

  • Specifikation för geodatakatalog
  • Specifikation för att söka i och hämta referensdata.

Vad menas med att specifikationen är gällande? När en specifikation får statusen ”gällande” anses den vara fullständig och korrekt. Det man behöver ta med sig är att specifikationen är öppen för ändringar under hela 2021. Det handlar om ändringar som krävs allteftersom specifikationen implementeras och testas ute hos kommuner, systemleverantörer eller andra aktörer

Lantmäteriet arbetar även med att utarbeta en handledning för specifikationerna. Under arbetet med att ta fram specifikationen har Lantmäteriet stött på flera frågeställningar där det finns behov av en handledning. Frågeställningarna rör i stor utsträckning grundkartan, kvalitet och krav, vilket inte hör hemma i specifikationen utan behöver samlas på något annat ställe, till exempel i en handledning.

Arbetet med digitaliseringen av planbeskrivningen intensifieras nu. Lantmäteriet och Boverket arbetar med realisering av en teknisk lösning som kommer att uppfylla de funktionella krav som Boverkets föreskrift gällande planbeskrivning ställer, och vara långsiktigt hållbar.

Ändring i Inspire-förordningen om detaljplaner

Från den 1/1 2021 kommer kommunerna att vara informationsansvarig myndighet för detaljplaner enligt Inspiredirektivets förordning om detaljplaner (en genomförandebestämmelse för EU-direktivet Inspire). Vad betyder det för kommunen och hur behöver de befintliga digitala detaljplanerna hanteras?

Lantmäteriet tolkar inte gällande detaljplaner som digitala förrän Boverkets föreskrift träder i kraft den 1/1 2022. Däremot kommer kommunerna redan från 2021 kunna leverera både nya och gällande detaljplaner till Lantmäteriet. Hela 2021 kommer att vara ett testår så det är först 2022 som Lantmäteriet kan anse att specifikationen är stabil nog för att bygga den nationella Inspiretjänsten – den som tillgängliggör alla kommuners detaljplaner. Tjänsten förväntas finnas på plats senast den 1/1 2023.

Att kommuner och Lantmäteriet gör på samma sätt kommer styras med specifikationerna och Boverkets föreskrift. Nationell tjänst för Inspire kommer att finnas som en samordnad Inspiretjänst för alla detaljplaner hos Lantmäteriet, oavsett om informationen tillgängliggörs nationellt genom datavärdskapet eller från kommuner i egen regi.

Källa: Lantmäteriets nyhetsbrev Digital samhällsbyggnadsprocess nr 8 2020