Teamet i Värmdös drönarprojekt för att mäta in fastighetsgränser
Drönarprojekt får koll på Värmdös fastighetsgränser

Värmdö kommun samverkar med Lantmäteriet för att förbättra redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Med anledning av det har Värmdös kart- och mätchef Malin Sträng tagit initiativ till ett projekt där drönare används för att mäta in fastighetsgränser. I projektet får kommunen hjälp av företagen VA-utveckling och LE 34.

– I Värmdö kommun finns det mer än 92 000 fastighetsgränser. Utöver att vi sparar både tid och skattepengar så är vi med om en revolutionerande arbetsprocess för att mäta fastighetsgränser. Så vitt vi vet så har detta inte testats tidigare i Sverige, säger Cecilia Lejon, Värmdös kommundirektör.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas exakta läge, form och storlek inte är rätt redovisade på kartan. De konventionella mätmetoderna, där man med GPS-instrument utför inmätning och koordinatbestämning av befintliga gränsmarkeringar, är relativt tidskrävande och därmed kostsamma. Med drönare kan jobbet göras både snabbare och billigare.

Läs mer om digitalisering i Värmdö