Digital plan på läsplatta
Nya föreskrifter om detaljplaner beslutade

Boverket har nu tagit beslut om föreskrifter för detaljplan och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Föreskriften innehåller bland annat regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt. Reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Nyligen hölls ett webbinarium om detaljplaneföreskrifterna som går att se i efterhand.

Sedan 1 oktober kan kommunerna tillämpa Boverkets nya föreskrift om detaljplan, men det är ännu inget krav. Föreskriften blir obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. De allmänna råden började gälla omedelbart vid ikraftträdandet 1 oktober 2020.

Boverkets föreskrifter om detaljplan reglerar vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. Föreskriften innehåller också regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen och att alla planbestämmelser ska ha en viss bestämmelsekod.

Planbestämmelsekatalogen i ny upplaga

Boverkets Planbestämmelsekatalog tydliggör hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att fungera i digitala sammanhang. En ny release av Planbestämmelsekatalogen har nu publicerats. Genom att använda katalogen så uppfylls kraven i PBL och i föreskriften på planbestämmelser.

Vägledning till föreskrifterna och det allmänna rådet

Det har funnits en vägledning till det allmänna rådet om planbestämmelser på PBL kunskapsbanken. Denna vägledning blir inaktuell i och med att föreskrifterna och det nya allmänna rådet träder i kraft. Boverket kommer successivt att publicera ny vägledning om planbestämmelser utifrån de nya föreskrifterna.

Webbinarium om de nya föreskrifterna

Den 1 oktober genomförde Boverket ett webbinarium om de nya föreskrifterna och allmänna rådet. Du kan ta del av det inspelade webbinariet här.

Föreskrifter om planbeskrivning beslutas snart

De kommande föreskrifterna om planbeskrivning, som Boverket hade på remiss under sommaren, kommer att beslutas vid årsskiftet.

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo