Visualisering av data och nätverk i en stad
Medskick till workshop om Viable Cities inriktning

Geoforum Sverige är medlem i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Den 6 oktober medverkar vi i en workshop om programmets övergripande inriktning i etapp 2, som pågår 2021–2024, och om hur nästa utlysning för klimatneutrala städer 2030 ska se ut. Vi kommer att lyfta Geoforums medlemmars perspektiv och behov, och betydelsen av geodata när vi bygger hållbara städer och samhällen. Har du medskick till workshoppen? Kontakta Geoforums vd Sofi Almqvist.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Läs mer om Viable Cities