Flygbild över Karlstad
Karlstad vill arbeta smart i samhällsbyggnadsprocessen

Lars-Håkan Bengtsson är en av flera personer från Karlstads kommun som deltar på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande för att få inspiration och hitta goda exempel till sin egen verksamhet. Vi ställde några frågor till honom för att höra var de står i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen och vilka frågor de jobbar med.

Vad har du för roll på Karlstads kommun?

lars hakan bengtsson karlstad– Jag jobbar som avdelningschef på Lantmäteriavdelningen som rymmer Lantmäterimyndigheten, kart- och GIS-verksamheten och mätning. En del i min roll är att bevaka och driva frågor som rör digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, internt inom stadsbyggnadsförvaltningen men också tillsammans med övriga förvaltningar.

Vad jobbar ni med nu kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

– På stadsbyggnadsförvaltningen har vi en pilotlösning för att internt tillgängliggöra digitala detaljplaner enligt den nya standarden, och vi kommer att fortsätta jobba med detta utifrån ändringar hos vår systemleverantör som uppdaterar sina tjänster och verktyg efter nationella riktlinjer. Vi kommer även påbörja arbetet med att digitalisera våra äldre detaljplaner och då inledningsvis klargöra ambitionsnivå med arbetet och vilka detaljplaner som vi ska vektorisera.

En ny 3D-skrivare har vi också investerat i, och i höst kommer vi att jobba med att få till en effektivare hantering för att uppdatera våra byggnader och 3D-modellen med stöd av vår drönarverksamhet.

Vi har nyligen genomfört Lantmäteriets workshop Digibarometer för att få en gemensam syn på var kommunen står när det gäller digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. En del i denna kompetenssatsning är även omvärldsbevakning mot andra kommuner och interna inspirationsföreläsningar som kommer att pågå under hösten. Det är vi på Lantmäteriavdelningen och vår IT-avdelning som kör föreläsningar för andra avdelningar om att arbeta smartare, exempelvis med IoT och AI.

Inom ramen för våra GIS-uppdrag hos olika avdelningar i kommunen har vi också jobbat med IoT kopplat till våra karttjänster. Det fortsätter vi med nu i höst.

Hur samarbetar ni med andra delar av kommunen i digitaliseringsarbetet?

– Vi börjar få till ett bra samarbete kring frågorna där vår gemensamma stab för de tekniska förvaltningarna samordnar handlingsplaner och teknik- och utvecklingsfrågor som rör digitalisering och ser till så överbryggningen mot IT-enheten fungerar smidigt.

Ett projekt om samarbete inom plan- och genomförandeprocessen, som avslutats, har pekat på en rad förbättringsområden som vi nu jobbar med. Vår kart- och GIS-grupp utför nu GIS-uppdrag utan kostnad inom hela kommunen, vilket innebär bra samarbeten som också ger förståelse för varandras verksamheter.

Vilka är era största utmaningar kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess?

– Den största svårigheten är att få resurser till digitaliseringen och att utvecklingsfrågorna blir prioriterade hos politik och ledning, då vi samtidigt har en hög målsättning i att vara en tillväxtkommun. En utmaning är också att få ökad förståelse för frågorna hos alla som jobbar i samhällsbyggnadsprocessen, då även våra externa kontakter – så att vi går i takt.

Vilka förväntningar har du och dina kollegor på konferensen?

– Vi tror att konferensen kommer att ge mycket inspiration och att vi kan hitta goda exempel inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Förhoppningsvis kan vi också knyta kontakt med andra deltagare, avslutar Lars-Håkan Bengtsson, avdelningschef Lantmäteriavdelningen i Karlstads kommun.

Arbeta smart

Arbeta smart inom planering och byggande 2020 är en digital konferens för dig som vill utveckla och förbättra samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området. Huvudkonferensen genomförs digitalt 28-29 september och dessutom hålls fem frukostwebbinarier – de kommande är 14 oktober, 11 november, 9 december och 13 januari.

Den 28 september närmar sig med stormsteg och redan nu ser vi att konferensen kommer att samla över 200 deltagare.

Läs programmet och anmäl dig på arbetasmart.nu