Per Bolund inklippt i bild på Riksdagshuset
Per Bolund om arbetet för digital samhällsbyggnadsprocess

Lars Beckman (M) har ställt en skriftlig fråga till Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) om arbetet för en digital samhällsbyggnadsprocess. Han frågar vad statsrådet avser att göra för att åstadkomma konkreta resultat och undanröja juridiska och organisatoriska hinder för att snabba på införandet av en digital samhällsbyggnadsprocess med tillgång till öppna geodata och fastighetsdata. Per Bolunds svar ger en bra bild av det arbete som gjorts i och med regeringsuppdragen till Lantmäteriet och Boverket. Han avslutar naturligtvis sitt svar med att han avser att fortsätta arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen under denna mandatperiod.

Läs frågan och svaret här