Smart Built Environment profilbild kvinna ser ut över stad
Delta i workshop om dataflöden i samhällsbyggandet!

Ett nystartat projekt ska utveckla ett fundament för hur Sverige ska arbeta med standardisering för digital samhällsbyggnadsinformation. Den 24 juni hålls den första workshoppen i projektet. Här kan du vara med och prioritera fokus för digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn! Deltagande från kommuner och geodatasidan behövs i detta arbete. 

Inom Smart Built Environments projekt Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation genomförs nu ett antal workshoppar. Önskemålet är att få en referensgrupp med bred representation från samhällsbyggnadssektorn.

Den första workshoppen, Framtiden digitala samhällsbyggande, hålls 24 juni kl. 9.00-11.30 som ett webbinarium. Under workshoppen tittar deltagarna på vilka processer och informationsflöden som är viktigast att prioritera för vår sektor, just nu och framöver. Det krävs inga förkunskaper kring standarder eller hur dessa utvecklas för att delta. Du som deltar får däremot gärna ha en god kunskap om sektorn och kunna dela med dig av din kunskap om vilka informationsflöden som är mer prioriterade än andra.

Geoforum Sverige tycker att det är viktigt att kommuner och geodatasektorn är representerade under workshoppen, så att betydelsefulla data i tidiga skeden lyfts fram. Att ta del av geodatasektorns erfarenheter inom arbete med standardisering kan också vara värdefullt för projektet.

Läs mer och anmäl dig här

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo