Smart Built Environment profilbild rosa skimmer
Nya beviljade projekt inom Smart Built Environment

Nu är det klart vilka 16 projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom Smart Built Environment. Här finns till exempel projekt om stadsinformationsmodeller (CIM), en plattform som synliggör grön infrastruktur i stadsplaneringen, digital tvilling av avloppsreningsverk och BIM-baserad hantering av fastighetsinformation i 3D.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysning resulterade i 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet. De får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen omfattade programmets alla fyra temaområden:

  • Innovationer och nya tillämpningar
  • Värdekedjor och affärsmodeller
  • Informationsinfrastruktur
  • Kunskap och kompetens.

Flera av projekten bygger vidare på eller testar resultat från projekt som tidigare bedrivits inom programmet. 

Beviljade projekt inom geodata

Här listas de 16 projekt som fått finansiering i Smart Built Environments utlysning åtta. De första sju på listan har koppling till geodata i större utsträckning.

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk
Magnus Arnell, RISE Research Institutes of Sweden AB

GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark
Mats Svensson, Tyréns AB

Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer
Kent Eriksson, Kungliga Tekniska högskolan

Stadsträd.se – Synliggörande av grön infrastruktur i stadsplaneringen
Greger Lindeberg, Geografiska Informationsbyrån AB

3CIM
Maria Uggla, Stockholms stad

Klimatdata för grundläggningsmetoder
Christel Carlsson, Statens geotekniska institut

BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation
Jenny Paulsson, Kungliga Tekniska högskolan

Nationellt nätverk för automatiserat byggande
Fredrik Johansson, Kungliga Tekniska högskolan

Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner
Jelke Dijkstra, Chalmers tekniska högskola

Utveckling av effektiva digitaliseringshjälpmedel för design och industrialisering av hållbara volymbaserade flervåningshus i trä
Johan Vessby, Karlstads universitet

Systematisk kravhantering
Joakim Jeppsson, Skanska Sverige AB

Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen
Robert af Wetterstedt, Bjerking

Internet of Things i hus och anläggning – systematik för krav, utformning och tjänster
Kurt Löwnertz, Sweco Civil AB

Real Time Real Estate – öppen plattform för kostnadseffektiv förvaltning av offentliga fastigheter
Sofia Stensson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Digital betong – Ny samverkan mellan design och tillverkning
Helena Westerlind, Kungliga Tekniska högskolan

Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering
Dan Engström, WSP Sverige AB

Projekten startar i sommar och kommer att pågå som längst i fyra år.

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo