Mätingenjör med mätutrustning i Visby
Framstegen i Gotlands ambitiösa digitaliseringsprojekt

Målet med Region Gotlands projekt DiSa är en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar plan- och byggprocess. Är du nyfiken på deras arbete kan du nu enkelt ta del av projektets framsteg och slutmål inom alla delprojekten. Det handlar till exempel om digitala detaljplaner, digitala översiktsplaner, 3D-visualisering och en karttjänst på webben.

DiSa – Digital samhällsbyggnad är Region Gotlands EU-finansierat projekt som startade 2018 och ska gå i mål år 2023. I ett "infogram" kan du följa resan från 2017, året innan projektet startade, och se vilka framsteg som gjorts fram till nu, 2020. Du ser också målbilden för varje delprojekt år 2023.

– Genom att dela med oss av det vi gör i DiSa, och hur vi gör det, hoppas vi kunna inspirera andra. Det är en fantastisk digitaliseringsresa vi och många andra kommuner är ute på. Genom samverkan kan det bara bli bättre, säger Märta Syrén, projektledare för DiSa på Region Gotland.

Delprojekten i DiSa är:

  • Digital brevlåda
  • Digitala detaljplaner
  • Digitala översiktsplaner
  • E-arkivering
  • E-tjänsteplattform
  • Fastighetsgränser
  • Webbaserad kartportal
  • 3D-visualisering

Det har hänt en hel del inom digital samhällsbyggnad på Gotland! 

Se projektets utveckling på gotland.se/disa

Här finns filmer om projektet – från media, andra organisationer och egenproducerade.

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo