Smart Built Environment profilbild rosa skimmer
Nya resultat från Smart Built Environment

Smart Built Environment har nu släppt många nya projektresultat. Du kan till exempel ta del av viktiga resultat från ett testbäddsprojekt om den informationsstruktur som krävs för att stödja ett obrutet informationsflöde över hela livscykeln för det byggda samhället. En del i det handlar om att kunna använda data från stadsmodeller i byggnadsinformationsmodeller och tvärt om.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments testbäddsprojekt "Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln" är ett av flera projekt som nyligen har levererat resultat. Resultatrapporterna som tagits fram för projektets olika arbetspaket är högintressanta när det kommer till att möjliggöra en digital samhällsbyggnadsprocess med obrutna informationsflöden.

I delprojektet Informationsarkitektur för det byggda samhället har man identifierat, beskrivit och implementerat – i en prototyp – den informationsstruktur som behövs/krävs för att stödja ett obrutet informationsflöde över hela livscykeln för det byggda samhället. Utöver informationsarkitekturen behöver begrepp och definitioner bestämmas för interoperabilitet mellan organisationer och programvaror. Arbetet bygger på existerande standarder, och där sådana saknats har förslag tagits fram och provats i projektet. 

Andra delprojekt har till exempel fokuserat på verktyg för konvertering mellan BIM och stadsmodeller som innehåller geodata, utbyte av information mellan kommun och entreprenör och visualisering av 3D-fastigheter. 

Här läser du mer om resultaten från testbäddsprojektet

Här finns resultat från alla projekt, där du bland annat hittar slutrapporter från projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM.