Positive Energy Districts and Neighbourhoods profilbild
Utlysning om energipositiva stadsdelar

Har ni något projekt på gång där geodata är med i bilden för att utveckla energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer? Det finns nu chans att söka stöd i forskningsprogrammet JPI Urban Europes pilotutlysning Positive Energy Districts and Neighbourhoods. I projektet ska digitalisering och medborgarengagemang användas för att påskynda omställningen.

JPI Urban Europe, som drivs av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, har nu öppnat den första utlysningen inom det europeiska samarbetsprogrammet Positive Energy Districts and Neighbourhoods (PED). Utlysningen är öppen till och med den 24 september 2020. 

Utlysningen välkomnar forskning som utgår från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkraft för att accelerera omställningen.

Projektkonsortium kan bestå av representanter från näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer).

Goda exempel på energipositiva stadsdelar

PED-programmet har ambitionen att stödja implementering av 100 energipositiva stadsdelar till år 2025 över hela Europa. Dessa stadsdelar kommer att höja livskvaliteten i europeiska städer, bidra till att uppnå COP21-målen och förbättra den europeiska kapaciteten och kunskapen för att bli en global förebild. 

Programmet har nyligen tagit fram en sammanställning av städer i olika faser i sin omvandling mot energipositiva stadsdelar, från planeringsstadium till att vara i drift. Här finns bland annat exempel från Malmö, Lund och Stockholm.

Webbinarium om utlysningen

Vill du veta mer om den nya utlysningen om energipositiva stadsdelar? Den 14 maj kl. 10.30-11.30 hålls ett webbinarium om utlysningen.

Läs mer om utlysningen