Karta över de europeiska ländernas poäng i jämförelser av den digitala förvaltningen
Sveriges digitala förvaltning blir bättre med öppna data

DIGG har i en ny rapport gjort en genomgång av fyra av de mest erkända internationella jämförelserna av den digitala förvaltningen i olika länder. Rapporten visar att Sveriges prestation i regel är bra men ojämn, och att flera andra länder är bättre. Att Sverige presterar dåligt inom arbetet med öppna data är något som drar ner placeringen.

– Hantering av data är en central fråga och den stora möjliggöraren för en effektiv och ändamålsenlig digital förvaltning. Sveriges dåliga placering när det gäller arbetet med öppna data sätter fingret på behovet av att vi börjar arbeta mer aktivt med detta, säger Arvid Perbo, analytiker på DIGG.

Vid sammanvägning av resultaten från de mätningar i DIGGs sammanställning som på ett direkt sätt mäter den digital offentliga servicen så hamnar Sverige på åttonde plats i Europa. I toppskiktet finns Danmark, Finland och Estland.

För att förbättra Sveriges prestation i mätningar av digital förvaltning behövs ett tydligare fokus på helheten och på användarnas behov, enligt rapporten. DIGG lyfter fram att regeringen behöver vara extra tydlig i sin styrning för att få aktörerna att arbeta utifrån förvaltningens samlade intresse, även om de enskilda aktörernas egen verksamhet inte alltid gynnas.

I rapportens avslutande kapitel skriver DIGG om hur Sverige kan ta nästa steg i utvecklingen och öka digitaliseringstakten. Här lyfts bland annat vikten av helhetsperspektiv, koncernstyrning, samverkan och att hantera data som en strategisk resurs inom förvaltningen.

Läs mer om studiens resultat på digg.se

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo