Digitalisering i samhället
Boverket rapporterar om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Boverket har regeringsuppdraget att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Nu kan du ta del av en delrapport som innehåller information om uppdragets status efter två års arbete. Avsikten med rapporten är att i god tid innan uppdragstiden går ut, peka på de behov av vidare investeringar och uppdrag som Boverket anser behöver påbörjas under 2020 eller 2021. 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förutsättningar till en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Under de två år som gått av uppdragstiden har Boverket arbetat mycket med digitala detaljplaner och det är fortsatt aktuellt. Parallellt har de arbetat med digitala översiktsplaner och digitala byggregler. Om det kan du läsa i den delrapport som nu publicerats.

Syftet med rapporten är framförallt att vara framåtsyftande och att, innan uppdragstiden går ut, lyfta fram att utvecklingsarbetet behöver fortsätta.

Susanne Åkesson– Boverkets uppdrag att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är omfattande, och en delrapport är nu redovisad. Den viktigaste delen i rapporten är den framåtsyftande. Den visar hur nödvändig den digitala omställningen är hos alla organisationer som sysslar med samhällsbyggande. Vi hoppas att regeringen tar till sig förslagen på utvecklingsarbete inför slutredovisningen, som sker i augusti 2020, säger Susanne Åkesson, uppdragsägare digitalisering vid Boverket.

Boverket har anpassat organisation och kompetens för att driva utvecklingsarbetet och byggt upp en väl fungerande samverkan med de myndigheter och organisationer som behöver delta i arbetet. Boverket menar att det är viktigt att myndighetens arbete drivs fram i samma takt som arbetet med digital transformation hos andra myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Läs Boverkets delrapport här

Fotograf: Hanna Franzén

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo