Smart Built Environment projektmöte
Resultat från projektet DigSam

Projektet DigSam startade i september 2017 och är en utökning och fördjupning av tidigare projekt, bland annat Smart planering för byggande inom Smart Built Environment och regeringens tidigare samverkansprogram Smarta städer. Projektetet avslutas i december 2019 och nyligen genomfördes en slutkonferens där workshoppar varvades med presentationer av slutresultat.

Arbetet med DigSam, som nu har nåt sitt slutskede, har delats in i fem olika delprojekt som benämns arbetspaket. Totalt sett har cirka 90 personer variit verksamma inom projektet, vilket tyder på att DigiSams resultat får en bra spridning inom sektorn.

Projektets fem arbetspaket har olika fokusområden men med det gemensamma målet att gynna digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen. Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning av vad de olika arbetspaketen innefattade och vilka utgångspunkter som följdes.

Sätter juridiken käppar i hjulet för digitaliseringen?

I Arbetspaket 1 genomfördes en intervjustudie för att kartlägga vilka eventuella juridiska hinder som upplevs. Arbetspaketet, som leddes av Martin Andrée, ställde sig frågan om nuvarande regelverk fungerar när vi tar steget in i den digitala världen.

Hemnet för detaljplaner

Tyréns Ulf Hedlund projektledde det andra arbetspaketet som handlade om datalagring och åtkomst. Här togs en vision om en framtida lösning för åtkomst och lagring på nationell nivå fram. Arbetspaketet föreslår en nationell webbtjänst som samlar och tillhandahåller geografiska data samt sätter krav på standard och format.

Provkör först i digital tvilling

Arbetspaket 3 handlade om 3D-infrastruktur och översiktsplaner och leddes av Monica Ek från Virtual Cities of Sweden. Syftet med arbetspaketet var att få in den tidiga planeringen i informationsflödet.

En handbok för kommuner om digitala detaljplaner

I projektets fjärde arbetspaket har en handbok för digitala detaljplaner tagits fram. Sascha Benes från Örebro kommun menar på att det finns ett stort behov av stöd eftersom många inte ännu kommit igång med arbetet, medan andra har gjort det fast med egna standarder.

Utbildning och inspiration skapade värdefullt nätverk

Arbetspaket 5 har genomfört fem utbildnings- och inspirationsdagar där deltagarna fått inspiration av experter inom olika områden som kopplar till digitalisering. Målet för arbetspaketet har varit att öka kunskapen hos aktörer inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen. 

Läs mer om slutkonferensen och resultaten i de fem arbetspaketen