prisutdelning
Vilken av våra medlemmar tog hem priset Årets digitaliseringskommun?

På Digitaliseringsmässan som gick av stapeln den 12-14 november delades priset Sveriges Digitaliseringskommun ut. Där utsågs kommunen som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Lidingö stad utsågs till vinnare på mässans invigningsgala. Av de nominerade kommunerna var samtliga finalister medlemmar i Geoforum.

Samtliga nominerade finalister och tillika medlemmar i Geoforum har på något sätt utmärkt sig när det kommer till möjligheterna med digitalisering. Bland de som utmärkt sig var det trots allt endast en kommun som kunde ta hem priset. Det här året blev det Lidingö stad som kammade hem det. En bidragande faktor var att Lidingö stad lyckats digitalisera bygglovsprocessen i kommunen.

Juryns motivering 

Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

De nominerade kommunerna

De nominerade finalisterna, som alla är medlemmar i Geoforum, gjorde med hjälp av beundransvärt arbete det svårt för juryn. Här nedan får du några exempel på hur de övriga nominerade kommunerna har utmärkt sig, särskilt med koppling till geodata och digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen.

  • Karlskrona kommun är bland annat drivande inom projektet Får jag lov och har tagit fram en ny digital översiktsplan som möjliggör bättre medborgardialog. Stadsplanering kan upplevas i 3D via en digital tvilling av staden där det även går att lämna synpunkter. Arbetssättet är möjligt genom ett långsiktigt arbete med strukturerad grunddata och öppnar för nya moderna arbetssätt både internt och i kontakten med medborgarna.
  • Karlstads kommun har jobbat fram en digitaliseringsstrategi – Digitala Karlstad, och de senaste åren har cirka 300 digitala initiativ genomförts. Ett exempel är att karlstadsborna med hjälp av AR- och VR-teknik och den prisbelönta webbplatsen Karlstad växer kan besöka stadens nya resecentrum flera år innan första spadtaget ännu ägt rum. Digitaliseringen har bidragit till att öka delaktighet, motverka misstro och minska rädsla för det som är nytt.
  • Södertälje kommun har under en relativt kort tid (ett år) kunnat identifiera nödvändiga huvudprocesser inom digitalisering och även bygga grundförutsättningar för att etablera och skala dessa processer. Dessa huvudprocesser är inom fälten Öppna data, AI, RPA, Digital Post, e-tjänster och IoT.
  • Umeå kommun har en it-infrastruktur i världsklass och det pågår bland annat ett arbete med att etablera ett stadsnät i Umeå för uppkopplade saker.

Läs mer om utmärkelsen