programmet shair som visualiserar luftföroreningar
Ny produkt från Ramboll visualiserar luftföroreningar

Luftföroreningar syns ofta inte, men påverkar ändå våra liv. Ramboll har med sin nya produkt Shair gjort det möjligt att visualisera luftkvalitet i realtid och på så sätt synliggöra luftföroreningarna med möjligheten att förbättra den.

– Dålig luftkvalitet har blivit ett problem, inte bara globalt utan även i Sverige. Om vi ska vända trenden krävs nya verktyg som hittar orsakerna. Luftkvalitet mäts regelbundet över stora delar av världen, men de visar bara hur föroreningssituationen ser ut vid själva mätinstrumentet, inte på andra platser. Med Shair kan vi besluta om rätt åtgärder, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

Visualiserar luftkvaliteten i realtid

Det molnbaserade mjukvaruprogrammet Shair modellerar lufkvaliteten i våra städer i realtid. Mjukvaruprogrammet använder sig av data för luftföroreningar i kombination med trafik- och väderdata och skapar därefter modellberäkningar och visualiserar luftkvaliteten. Genom en digital karta synliggörs föroreningarna ända ner på gautnivå. 

– Shair är utvecklat för att bidra till att åtgärda problemen med dålig luft. Vi kan hjälpa kommunerna i deras arbete med att nå upp till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Genom att använda sig av resultaten i stadsplanering kan smartare och renare lösningar uppnås, bättre beslut fattas och invånarna kan andas renare luft. En bättre luftkvalitet ute innebär dessutom renare luft inomhus, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Om Shair

  • Shair är ett molnbaserat mjukvaruprogram som baserat på vetenskaplig grund gör modellberäkningar i realtid för visualiseringar av luftkvalitet i städer.
  • Programmet integrerar luftkvalitetsdata från mätstationer med realtidsdata från meteorologi, trafik och andra typer av observationer.
  • Shair visualiserar digitala kartor över föroreningar. Det sker inte bara precis vid mätstationerna utan överallt hela vägen ner till gatunivå. Modellen valideras därefter med stadens egna mätningar och med mindre och inte så kostsamma sensorer.
  • Shair är framtaget i Rambolls Innovation Accelerator – en process för att fånga upp idéer bland medarbetarna och bygga start-ups inom företaget. Julia Luongo från San Francisco är initiativtagare till att utveckla Shair baserat på ett behov hos kunder.
  • Richmond, Kalifornien är första pilotkunden.