Gata i Simrishamn
Rapport om bostäders attraktivitet beroende på läge

Region Skåne har med hjälp av Ramboll och Spacescape tagit fram en rapport om vad som gör en stad attraktiv och hur vi i stadsplaneringen kan bli bättre på att ta hänsyn till vad invånarna prioriterar. Faktorer som närhet till arbetet, service, rekreation och andra människor har bland annat undersökts.

Vad är det som ökar städernas attraktivitet och hur kan vi i stadsplaneringen bättre ta hänsyn till vad invånarna prioriterar? Dessa frågor har Ramboll och Spacescape sökt svar på i ett projekt för Region Skåne.

Analysen har genomförts med en kombination av geografiska lägesanalyser och statistiska analyser för att se villka faktorer det är som har störst betydelse för bostadspriser, kontorshyror samt handelsomsättning i regionen. De lägesfaktorer som har haft störst betydelse benäms i den här studien som stadskvaliteter. I tillägg till värderingen av lägesfaktorer i ekonomiska termer har en studie gjorts som visar de boendes upplevelse av stadskvaliteter för att påvisa helheten och återspegla olika typer av kvaliteter som bidrar till en attraktiv stad.

Rapporten visar vilka faktorer som ökar attraktiviteten i de städer som undersökts. Generella drag för de undersökta orterna är att vi är beredda att betala mer för att bo centralt med närhet till citypuls och kollektivtrafik. Invånarna vill också ha närhet till grönområden och vatten. När vi tar beslut om boende är också gatumiljön en viktig faktor. Många vill ha lugna gator med många entréer. Skåne skiljer från resten av landet genom att närhet till industrier och motorväg drar ner priserna.

stina pettersson– Generellt vill människor vara där människor är och det gäller även kontor, handel och annan kommersiell verksamhet. Det är viktigt med kluster, säger Stina Pettersson, uppdragsledare på Ramboll.

Studien gjordes på tätorterna Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla. Den har också jämförts med tidigare studier från bland annat Stockholm och Göteborg.

 

alexander stahle 128x156– Stadskvaliteterna som utmärker Skånes tätorter överensstämmer förvånansvärt väl med andra tätorter i Sverige. Skillnader mellan tätorter ser snarare ut att handla om deras storlek. Större tätorter är exempelvis mer beroende av kollektivtrafik och centralitet, säger Alexander Ståhle, vd för Spacescape.

 

Rapporten Stadskvaliteter i Skåne – Värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i fem skånska tätorter är en del av Region Skånes regionala utvecklingsarbete. Den har tagits fram för att det offentliga och privata tillsammans ska lära sig mer, till exempel om vad som bidrar till att det skapas platser och miljöer som stärker Skånes attraktionskraft.

Läs mer och ta del av Region Skånes rapport