Smart Built Environment signaturbild
Nya projekt inom Smart Built Environment

Smart Built Environments styrelse har nyligen ställt sig bakom tre nya projektförslag inom temaområde Informationsinfrastruktur. Projekten handlar om delning av data, nationella riktlinjer för BIM och geodata samt att hjälpa kommuner att komma igång med digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. 

Digi Grow är en fortsättning på projekten Smart planering för byggande, DigSam och InfoSpread. Projektet ska hjälpa kommuner att gå till praktisk handling i sitt digitaliseringsarbete, genom tester i verkliga byggprojekt. Lokal utbildning och coachning av projektets aktörer ingår också.

Projektet Delning av data är tänkt som ett branschgemensamt initiativ för delning och utbyta av data mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Det ska utforma principer som reglerar hur data ska delas och utbytas mellan olika aktörer (som har olika mycket kommersiellt intresse) och ta fram teknik som skapar bättre insikt i hur data används, av vem och i vilket syfte. Tänkt tidplan är 2019–2021 och projektledare är Maria Freeney från Tyréns.

Det tredje projektet är Nationella riktlinjer för BIM och geodata – del 3. Detta projekt ska utgöra en samling av rekommendationer och exempeldokument kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön. Underlaget publiceras som öppen källinformation vilket innebär att det står alla fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen. När arbetet går in i denna tredje etapp är syftet att lansera en första fullt fungerande version. Projektledare är Rogier Jongeling som också har engagemang inom BIM Alliance.

Under hösten ska dessa projekt ta fram projektplaner och därefter ansökningar till Formas. 

Du är välkommen att kontakta projektledaren för ett projekt du är intresserad av. Smart Built Environment ser gärna breddat deltagande i projektarbetet.

Mer information om projekten finns här