Nationell strategi för standardisering av samhällsbyggnadsdata

Standardisering av digital samhällsbyggnadsinformation pågår för fullt både nationellt och internationellt, men det finns behov av bättre koordinering och samverkan. Därför startar Smart Built Environment ett projekt med målet att få fram en nationell strategi för hur sektorns olika aktörer ska jobba tillsammans med dessa viktiga frågor.

I Smart Built Environments sjunde utlysning fick 16 projekt medel, men ytterligare projekt kommer att starta under hösten. Närmast i tid ligger två strategiska projekt inom temaområde Informationsinfrastruktur. Det ena handlar om att ta fram en strategi för nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Sverige deltar på olika sätt i internationellt standardiseringsarbete inom samhällsbyggnad, men deltagandet är dåligt koordinerat. Därför startar nu projektet Nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation. Syftet är att skapa en branschgemensam prioriterad, förankrad och finansierad strategi för kommande nationellt och internationellt arbete kring standardisering inom digital samhällsbyggnadsinformation.

Målet för projektet är att skapa en handlingsplan för hur sektorns olika aktörer ska samverka kring frågor som rör standardisering av digital samhällsbyggnadsinformation. Projektet kommer pågå under 2019 och 2020, och från och med 2021 kommer den första treårsstrategin att genomföras. Projektledare är Pontus Bengtsson, PlanB.

Ta kontakt med Pontus Bengtsson om du är intresserad av att bidra i arbetet.