Pusselbitar i trä
Två extra tillfällen för Workshop för framtiden

Nu genomför Lantmäteriet ytterligare två workshoppar för att möta Sveriges kommuners efterfrågan på kompetensutveckling inom digitalisering. Passa på att delta den 29 augusti i Jönköping eller 10 september i Stockholm.

Workshop för framtiden är den första aktiviteten som Lantmäteriet genomfört inom det regeringsuppdrag som handlar om kompetenssatsning för att öka digitaliseringen av samhällbyggnadsprocessen. Närmare 600 personer från 170 kommuner, länsstyrelser, regioner och andra myndigheter har deltagit på de 20 workshopparna som genomförts runt om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Under workshopdagen blandas presentationer med diskussioner i mindre grupper. Digitaliseringens möjligheter, vägen mot en digital samhällbyggnadsprocess, förändringsledning samt erfarenheter och goda exempel är ämnen som diskuteras under workshoppen.

Den 29 augusti och 10 september genomförs två extra workshoppar i Jönköping respektive Stockholm. Anmäl dig här på Lantmäteriets webbplats

– Att workshoppen blivit så framgångsrik beror förstås mycket på deltagarnas engagemang och vilja att dela med sig. Samarbetet med Boverket och deras medverkan i workshoppen har också varit viktigt, säger Eva Nord, regional geodatasamordnare på Lantmäteriet, som har deltagit i planeringen och genomförandet av workshopparna.

Workshop för framtiden har fått en särskild plats på Lantmäteriets hemsida. Här kan du både ta del av presentationerna och fördjupa dig i olika delar som diskuterats under tidigare tillfällen.

Till webbplatsen för Workshop för framtiden

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo