Smart stad, drönare
Kom igång med att digitalisera plan- och byggprocessen

Vill du få konkreta tips för att komma igång med att digitalisera plan- och byggprocessen? Projektet Info Spread inom Smart built Environment, har genomfört fyra webbinarier om resultat, slutsatser och rekommendationer från innovationsprojektet Smart planering för byggande som avslutades under 2018. Webbinarierna filmades och finns nu att se i efterhand.

Info Spreads webbinarier presenterar konkreta tips om hur man ska komma igång med att digitalisera plan- och byggprocessen. Elisabeth Argus från BonaCordi och Monica Ek från Virtual Cities of Sweden informerar om resultat, slutsatser och rekommendationer från innovationsprojektet Smart planering för byggande.

Förvaltning och återanvändning

I det första webbinariet introduceras projektet och man presenterar en panoramaöversikt av resultat från projektet Smart planering för byggande, inom Smart Built Environment. Vidare i webbinarium två pratar man mer om geodata och ger konkret vägledning avseende förvaltning och återanvändning. Här belyses också att lämna gamla arbetssätt för att ge rum för och ta tillvara på de digitala verktygen. 

Möjligheterna med detaljplaner i 3D

Under webbinarium tre ansluter John Hellman, planarkitekt på Helsingborg stad, till Elisabeth Argus och Monica Ek och talar om detaljplaner i 3D, hur ett digitalt arbete kan medföra säkrare analyser av hur beslut påverkar den moderna staden. Vidare pratar John Hellman om möjligheten att eliminera dubbelarbete och att i framtiden kunna se hur nya beslut påverkar olika delar av samhället genom att arbeta digitalt.

Gränsöverskridande samverkan

Det fjärde och avslutande webbinariet belyser integration mellan geodata och BIM och framtidens bygglovhandläggning i 3D. Elisabeth Argus och Monica Ek redogör också för projektets resultat, slutsatser och rekommendationer. Elisabeth Argus pekar på vikten av gränsöverskridande samverkan genom hela samhällsbyggnadsprocessen, vidare rekommenderas ett mer standardiserat arbete för att underlätta integration mellan geodata och BIM.

Ta del av samtliga webbinarium