Platsmarkeringar på skogsvy
Informationsmaterial för digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet har nu slutfört Workshop för framtiden – den första aktiviteten inom det kompetenssatsningsuppdrag som Lantmäteriet fått av Regeringen. Nu finns också en hemsida med informationsmaterial och resultatet från workshopparna som handlar om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Här kan man lära om målbild, nyttor, färdplan med mera. Det finns också ett verktyg som kommuner själva kan använda för att skapa samsyn om den egna organisationens digitala mognad.

I slutet av 2017 fick Lantmäteriet i uppdrag av Regeringen att genomföra ett 3-årigt kompetensssatsningsuppdrag. Workshop för framtiden är den första aktiviteten inom uppdraget och är nu slutförd. Workshopen, som genomförts 20 gånger på olika orter i landet, behandlar digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen och är en av flera aktiviteter inom ramen för Lantmäteriets kompetenssatsningsuppdrag.

Workshop för framtiden är uppdelat i ett flertal sektioner som bland annat behandlar att hitta sin startposition, motiv för digitalisering och målbilden för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess vid år 2025. Arbetet har också resulterat i en hemsida där informationsmaterialet och resultatet från workshoparna publicerats.

Materialet riktar sig till de som deltagit i workshopen men även till personer som inte varit med men vill lära sig mer om målbilden, nyttor, färdplan med mera. På sidan finns också ett verktyg kallat Digibarometer som kommunen själv kan arbeta vidare med för att skapa samsyn om den egna organisationens digitala mognad. Kommuner som önskar stöd med att genomföra Digibarometern är välkommen att höra av sig till Lantmäteriets regionala geodatasamordnare.

Läs mer om Workshop för framtiden

Läs mer om Digibarometern