Grafisk stad i cirkel
Sveriges smartaste städer enligt medborgarna

Med digitaliseringens hjälp ska smarta städer serva sina medborgare och underlätta deras vardag på ett hållbart sätt. Men hur långt i utvecklingen har Sverige kommit? Den nya rapporten Samhällsbarometern 2019 visar vilka av Sveriges 20 största städer som upplevs vara smartast. Undersökningen är gjord utifrån hur väl medborgarna tycker att kommunen fungerar smart och inte utifrån hur digital den är.

I den nya rapporten Samhällsbarometern 2019 presenteras resultatet av en undersökning där medborgarna i landets 20 största städer betygsatt sin stad utifrån aspekter som utgör en smart stad. Det har bland annat handlat om hur pass hållbar, innovativ och digitaliserad invånarna upplever staden. Trafikframkomlighet, trygghet och ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor gör att Linköping, Malmö och Lund toppar listan.

I Samhällsbarometern 2019 har svenskarna själva, utifrån ett antal kriterier, fått bedöma hur smarta deras städer är inom samhälle, boende, näringsliv och trafik. Det visar sig att drygt hälften av de kriterier som undersökts anses som smarta, medan en dryg femtedel upplevs som bristfälliga.

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang (PE) står bakom undersökningen.

– Sverige ligger på många sätt i framkant i utvecklingen av smarta städer, vilket höjer svenskarnas förväntningar. Där har vi som samhällsbyggare ett stort ansvar i att möta invånarnas krav och behov. Genom att integrera innovation och digitalisering i stadsplaneringen och i utformningen av våra samhällen kan vi underlätta för svenskarna att leva och bo mer hållbart samtidigt som vi formar samhällen som förenklar deras tillvaro, säger Nicke Rydgren, affärschef på PE.

Linköping, Malmö och Lund i topp

Linköping, Malmö och Lund är Sveriges tre smartaste städer. Linköping har en genomsnittlig smarthet på 62 procent. På andraplats hamnar Malmö, också med 62 procent. Tredjeplatsen intas av Lund på 60 procent. En stor anledning till att Linköping hamnar i topp är det smarta näringslivet – ett område där staden är överlägsen. Hela 72 procent av Linköpingsborna anser att staden har ett smart näringsliv, bland annat med ett brett affärs- och nöjesutbud och flera kunskapskluster.

– Människornas behov måste alltid stå i centrum av teknikutvecklingen i smarta städer. Omständigheter som ökar trivseln och rörligheten i städerna skapar värdefulla effekter, såsom trygghet och samhörighet. Dessa faktorer är väldigt viktiga för den sociala hållbarheten och för att en stad ska anses som smart fullt ut, säger Nicke Rydgren.

Trafik och boende har stor betydelse

Sett till hela Sverige är trafiken det område som får högst betyg i Samhällsbarometern. Hela 56 procent av svenskarna upplever att trafiken är smart i staden de bor i. Till exempel anser 71 procent av svenskarna att det är lätt att ta sig fram med cykel eller till fots och 65 procent upplever att det finns goda möjligheter att betala parkeringsbiljetter digitalt.

Stockholm hamnar på nionde plats. Nicke Rydgren tror att det kan bero på att specifika frågor drar ner helhetsupplevelsen att bo i huvudstaden.

– Det är framför allt boendesituationen som drar ner Stockholms betyg och placering som en smart stad. Men samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att medborgarnas kravbilder i alla dessa städer kan se helt annorlunda ut, säger Nicke Rydgren.

50 % ser sin stad som smart

Undersökningen visar att totalt 52 procent av medborgarna upplever sin stad som smart. Sverige har en lång bit kvar att gå utifrån vad medborgarna förväntar sig av en smart stad.

– Infrastrukturen hänger i mångt och mycket inte med utvecklingen. Det krävs att många samhällsaktörer går samman för att vi ska nå fram hela vägen, säger Nicke Rydgren.

Läs mer och ta del av rapporten Samhällsbarometern 2019 

Mer om undersökningen

Cirka 3 300 svenskar har fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik. Undersökningen är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer.