Hustak och lyftkran till bygge
Plan för nationell plattform för geodata i ny rapport till regeringen

Lantmäteriet har nu lämnat en rapport till regeringen om varför och hur geodata inom samhällsbyggnadsprocessen ska göras nationellt tillgängliga. En nationell plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den – kommer att bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande.

Nyttan med att göra alla geodata inom samhällsbyggnadsprocessen nationellt tillgängliga, och hur det ska ske, beskrivs i den rapport som Lantmäteriet lämnade in till regeringen 26 april. Det är en slutrapport i Lantmäteriets uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Susanne Nellemann Ek, Geoforum Sverige– Det är en helt nödvändig reform som Lantmäteriet föreslår. Vi behöver en väg in till de data som samhällsbyggnadssektorns aktörer behöver. Både kommunala planeringsdata och statliga data behöver tillgängliggöras i ett gemensamt gränssnitt. Det blir effektivt för alla inblandade och självklart lönsamt, säger Susanne Nellemann Ek, Geoforum Sveriges vd och kanslichef.

Standardiserade geodata nationellt

En förutsättning för att enhetligt kunna digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att det finns tillgång till nationellt standardiserad digital information. En av de stora bristerna i dag är svårigheten att hitta och återanvända korrekta och relevanta geodata. Konsekvenserna blir att handläggningen och beslutsfattande inom samhällsbyggnadsprocessen både blir mer långsam och osäker.

Lösningen på detta är att säkerställa ett tillgängliggörande av alla relevanta geodata digitalt via en plattform – utan att informationen behöver lagras på ett och samma ställe. Lösningen ger också möjlighet för de med låg digital förmåga att ta stöd av myndigheters nationella lösningar. Tanken är att konsumenten, oavsett om det är en privat eller offentlig aktör, ska få åtkomst till informationen genom att ansluta sig till plattformen.

malin klintborg lantmateriet 220x249– Det här uppdraget handlar om att säkerställa att alla inom samhällsbyggnadsprocessen har tillgång till nationellt standardiserad digital information när man behöver det, säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare.

Miljardbesparingar för Sverige

Även ekonomiskt finns stora nyttor med en nationell tillgång till standardiserade geodata. Uppskattningsvis rör det sig om ekonomiska besparingar på mellan 22,5 och 42,6 miljarder kronor för det svenska samhället – varje år.

Tidplan för den nationella plattformen

Lantmäteriets rapport innehåller förslag på lösningar, kostnader och en plan för genomförandet. Framtagandet av plattformen, eller infrastrukturen, för åtkomst till geodata i samhällsbyggnadsprocessen är något som bör ske i etapper på 5–8 års sikt enligt rapporten.

År 2021 beräknas digitala detaljplaner, den första informationsmängden som ska tillgängliggöras, vara på plats. Det krävs då att Lantmäteriet får jurdiskt mandat och ekonomiska medel för arbetet. Senast vid årskiftet vill Lantmäteriet få positiva besked om att få gå vidare med detta. 

Hör mer om Lantmäteriets förslag från uppdragsledaren Malin Klintborg och Malgorzata Drewniak, jurist, i denna film.

Här finns hela rapporten