Händer framför urban miljö, profilbild Smart Built Environment
Ny handbok för digitalisering av detaljplaner

Nu finns det en ny digital handbok som ger konkreta tips och råd till landets kommuner i arbetet med att digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner. Handboken är framtagen av projektet DigSam, Digital Samhällsbyggnadsprocess, som drivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Digitaliseringen av detaljplaner är en viktig pusselbit i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Handboken ger konkreta tips och råd från olika kommuner som ligger i framkant i arbetet med digitalisering av detaljplaner. Handboken beskriver hur man kommer igång med processen, vilka kompetenser och vilken organisation som behövs och ger exempel på arbetssätt och flöden.

– Digitala detaljplaner möjliggör en snabbare process och öppnar upp för innovativa tjänster, även utanför samhällsbyggnadssektorn. Med vår handbok vill vi stötta kommunerna i att komma igång med digitaliseringsarbetet och sprida goda exempel och erfarenheter från kommuner som ligger långt framme, säger Elisabeth Argus, projektledare för DigSam.

Första version lanserad

Det strategiska Vinnova-finansierade projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Handboken för digitala detaljplaner är ett av fem delprojekt.

En första beta-version av handboken finns nu tillgänglig på projektets webbplats på smartbuilt.se. Den lanserades 20 mars i samband med den stora mötesplatsen Position för digitalt samhällsbyggande 2030 som arrangerades av Geoforum Sverige och fyra andra föreningar.

Flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är involverade i arbetet med handboken. Projektledare för delprojektet är Frida Hammarlind, teamledare och planarkitekt på detaljplaneenheten i Örebro kommun. I arbetsgruppen finns representanter för Metria, Kävlinge, Helsingborg, Göteborg. Även Boverket och Lantmäteriet är engagerade. Boverket har i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner och tar del av DigSam-projektets material i arbetet med vägledning.

Till Digital handbok för digitala detaljplaner