En man och en kvinna i arbetskläder på byggarbetsplats
Ny film om nyttan med digital samhällsbyggnadsprocess

Vad finns i huvudet på en byggaktör? Vad får inte gå fel i samhällsbyggnadsprocessen? Vad ger en digital planeringsprocess för nytta? Hur ser utvecklingen ut framöver? Se filmen som ger några bud på detta.

Lantmäteriet har tagit fram en film om hur viktigt det är att arbeta med rätt information inför ett byggprojekt.

Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen kräver nämligen ordning och reda på underlagen, men den ger oss också ökad ordning och reda samt sparar tid och pengar.

Filmen ger dig bland annat byggarnas perspektiv om vikten av digital samhällsbyggnadsprocess och kvalitetssäkrade data.

Se filmen här: