Husbygge vid kaj
Digitala detaljplaner på nationell plattform

Lantmäteriet har levererat en delrapport till regeringen, där de föreslår att landets detaljplaner ska göras tillgängliga digitalt på en nationell plattform med ständigt uppdaterad information. På så vis kan företag planera och bygga mer kostnadseffektivt, myndigheternas handläggningstider kortas, risken för fel minskar och det blir lättare för privatpersoner att hitta information.

malgorzata drewniak lantmateriet – Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande och kortare planprocesser, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och författare till rapporten.

Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess – inom satsningen Digitalt först. I det arbetet har myndigheten konstaterat att det behöver bli enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt. Dagens detaljplaner finns ofta på papper eller bara delvis i digital form. De finns dessutom inte samlade nationellt och följer inte heller en gemensam standard.

Nationell plattform

Lantmäteriets delrapport ”Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner” lämnades in till regeringen 31 januari. I den föreslås att alla detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt så att byggande kan ske snabbare och enklare. En nationell plattform med ständigt uppdaterad och åtkomlig information är planen.

Förslaget är avgränsat till detaljplaner som är digitala idag och omfattar inte gamla detaljplaner.

Standardiserade detaljplaner 

I rapporten definieras olika roller och deras ansvar där det föreslås att kommunerna ska ha en skyldighet att delta i den nationella infrastrukturen och vara informationsansvariga för detaljplaner och att de följer standard. Lantmäteriet föreslås få en roll som samordnare i fråga om bland annat avtal och ansvara för att det finns en gemensam ingång till informationen, exempelvis genom ett visningsfönster för digitala detaljplaner.

År 2021 kan Lantmäteriet ha ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner på plats. I april i år levereras slutrapporten. Den kommer bland annat att innehålla en samlad kostnadsanalys och finansieringsmodell. 

Boverkets arbete med digitala detaljplaner

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter för detaljplaner. Vad innebär dessa och hur påverkas kommunerna av de kommande föreskrifterna? Boverket har sammanställt frågor och svar för dig som vill veta mer om det pågående arbetet