Susanne Nellemann Ek
Geodata är motorn i den smarta staden

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

I den smarta staden fungerar geodata som stadens motor. Mycket av den teknik vi idag använder för att skapa smarta lösningar till städerna kräver att det tillhandahålls geodata av hög kvalitet. Ett exempel är de självkörande bilarna. Utan en högkvalitativ geodata skulle bilen exempelvis inte kunna hålla sig på vägen utan skulle istället köra upp på kantstenarna.

Den nya tekniken som växer fram i skapandet av den smarta staden är till för att underlätta och hjälpa medborgarna i staden både på det personliga planet och på det övergripande planet. Dessutom vill medborgarna gärna vara involverade i att skapa den smarta staden som de sedan ska leva i.

– Människor kan besluta sig för att i icke kommersiellt syfte donera data från mobilen. I utbyte får de en chans att medverka med sina personliga data till underlag och påverka
kommande politiska beslut. En förutsättning för att dessa tjänster ska kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. Position är ett nyckelord och data måste göras tillgängliga, säger Susanne Nellemann Ek.

– Dessa innovationer är beroende av att geodata är fria för att användas och inte ägda. Högkvalitativa data är alltså en förutsättning för att de smarta städerna ska bli verklighet och är en utmaning på färden mot ett förändrat samhälle, säger Susanne Nellemann Ek.

Läs hela artikeln i Adtollo Magazine