Infrastruktur för geodata har låg prioritet i utbildningar

Geodatasekretariatet har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur frågor som rör infrastrukturer för geodata tas upp inom GIS-utbildningar på högskolenivå. Enkäten visar att delar av infrastrukturen för geodata introduceras i de flesta kurser, men att den har låg prioritet i utbildningen.

Frågorna var utformade i relation till  läroboken Geografisk Informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar.

Se resultat från enkäten samt en artikel om resultatet på engelska: "New challenges for the GIS-education in evolving spatial data and service-based infrastructures".

Har du frågor kontakta Hanna Ridefelt, FoU-samordnare Geodatasekretariatet.