Boverket satsar på projekt om e-tjänster för samhällsbyggnadsprocessen

Boverket lyfter fram frågor om effektivare e-tjänster för samhällsbyggnadsprocessen i sitt budgetunderlag för 2016-2018. Myndigheten har nu begärt 10 miljoner kronor för ett utvecklingsprojekt om en digital plan- och byggprocess genom e-tjänster.

Projektets syfte är att "utveckla, införa och förvalta gemensamma e-förvaltningslösningar". Läs mer i detta utdrag från budgetuderlaget.

På kongressen Position 2015 kan du ta del av lösningar för effektivare samhällsbyggnadsprocesser.