Detaljplanestandard på remiss

SIS har tagit fram ett förslag till ny utgåva av standarden för detaljplaner. Standarden ska kunna användas även för äldre regelverk och kommande förändringer i regelverken. Du kan lämna synpunkter på remissen. Sista svarsdatum är 16 mars.

Sedan första utgåvan av standarden har regelverk som plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets allmänna råd utvecklats. Anpassningar har därför gjorts, både till rådande regelverk och till att bättre kunna hantera förändringar. Den nya utgåvan har därför ett helt nytt angreppssätt.

– Standarden ställer fortfarande krav på hur man ska XML-koda gränser, områden, användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser i detaljplaner, säger Anders Skog, SIS projektledare.

Standarden beskriver dock inga specifika planbestämmelser på det sätt som den tidigare utgåvan gjorde. Istället finns en katalog som utgår från Boverkets allmänna råd om planbestämmelser och som beskriver vilka användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser som kan ingå i en detaljplan.

Katalogen kommer att förvaltas av Boverket och kan därigenom utvecklas och förfinas utan att standarden påverkas. I standardförslaget finns dock en informativ beskrivning av katalogen och exempel på ett antal katalogposter.

Den svenska kommittén Fysisk planering, SIS/TK 501, har utarbetat standardförslaget som nu presenteras i en remiss. Vill du lämna synpunkter? Sista svarsdatum är 16 mars 2015.

Svaren på remissen kommer att utgöra underlag för kommitténs förändringar av förslaget. Förslaget ska fastställas som svensk nationell standard och publiceras under året.

Läs mer om föreslagna ändringar och hur du lämnar remissvar på SIS webbplats.