TRM logotyp och människor i stadsmiljö
Trähusföretagen gillar att arbeta smart!

Trähusföretagen ser vikten av den digitala konferensen Arbeta smart inom planering och byggande. En digital samhällsbyggnadsprocess skapar stora nyttor för Trähusföretagens medlemmar.

– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.

tmf traforetagen

Årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande har nu smygstartat med ett första webbinarium. Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar Arbeta smart inom planering och byggande 2020 digitalt för att ge dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling.

Som deltagare får du:

  • en eftermiddag med inspirerande Omvärldsspaning 28/9
  • en fördjupningsdag om Datadriven utveckling i tidiga skeden 29/9 
  • Fem frukostwebbinarier, den 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december och 13 januari.

Läs mer om konferensen och anmäl dig