Göran Lindsjö på scen framför stor publik på Position för digitalt samhällsbyggande 2030
Lyckat med 1100 deltagare på Position 2030

Den 19 och 20 mars samlade vi aktörer från hela samhällbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Syftet med konferensen var att dela erfarenheter om hur man använder digitala verktyg för att bygga hållbara städer och en hållbar landsbygd. Nära 1100 personer deltog under de två dagarna.

– Med denna mötesplats ville vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. För att komma framåt och ta tillvara på digitaliseringens kraft måste vi förändra vårt arbetssätt och det kan vi inte göra var för sig – hela sektorn behöver mötas och börja jobba på ett nytt sätt tillsammans, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

På Position stod det klart att samhällsbyggnadssektorn är ense om nyttan med den digitala transformationen som vi har framför oss. Vi ser att vi har ett arbete att göra tillsammans. Mötesplatsen Position gav besökarna möjlighet att få smakprov och väcka nyfikenheten på allt det som pågår parallellt inom sektorn samt att knyta kontakter med andra aktörer. I panelsamtalen var fokus riktat mot de hinder som finns för utveckling. Det handlar om utveckling av lagstiftning, ledarskap och arbetssätt.

Vi tackar alla som medverkade och deltog för två fina dagar.

Var det någon av talarna under Position 2030 som du tyckte var särskilt intressant? Du kan hämta presentationer på position2030.se.