FOSS4G logo med staden Bukarest i bakgrunden
Internationell opensource-konferens i Bukarest

Jobbar du med eller är du intresserad av opensource-program för att hantera och analysera geodata? Den största internationella konferensen inom området, Free and Open Source Software for Geospatial, FOSS4G, arrangeras vart annat år i Europa, och i augusti går den av stapeln i Bukarest. Till och med 15 april kan du lämna förslag på föredrag till konferensen.

Den ideella globala föreningen Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) arrangerar årligen det internationella eventet Free and Open Source Software for Geospatial, FOSS4G. Det är den största mötesplatsen om användning av öppen-källkod-programvara inom geodataområdet.

Den 26-31 augusti hålls FOSS4G 2019 i Bukarest i Rumänien. Mötesplatsen innehåller framförallt en konferens med keynotes och generella och akademiska spår och en utställning. Under dagarna pågår även flera andra aktiviteter som workshoppar, QGIS Hackfest, Code Sprint (där man diskuterar och jobbar tillsammans på plats) och FOSS4G EO Data Challenge där jordobservationsdata används (EO=Earth Observation). Det finns också ett "Map Gallary". 

Just nu är "Call for talks" öppet. Konferensen har 11 parallella spår och cirka 300 föredrag antas. Vill du medverka, skicka in ditt förslag senast 15 april.

Teman på konferensens föredrag kan vara:

  • Software status, new project development
  • Standards, interoperability, SDIs, INSPIRE implementations
  • FOSS4G implementations in strategic application domains (land management, crisis/disaster response, smart cities, population mapping, climate change, ocean and marine monitoring etc.)
  • Analysis, manipulation and visualization of geospatial data
  • Data collection, data sharing, big data, data exploitation platforms
  • Sensors, remote sensing, laser-scanning, structure from motion
  • New trends: IoT, Indoor mapping, machine learning, drones
  • Community & participatory FOSS4G
  • FOSS4G in education
  • Business products powered by FOSS4G.

Läs mer om Call for talks här

Är du kvinna och vill delta kan det vara idé att ansöka om FOSS4G 2019 Travel Grant Programme. OSGeo vill öka mångfalden på mötesplatsen.

Geoforum Sverige är mediapartner till denna stora mötesplats om open source för geodataområdet. Vi håller er uppdaterade om när programmet lanseras.