hänglås på världskarta
Frukostseminarium om öppna geodata med politiker och näringsliv

Rapporterna om samhällsnyttan med öppna geodata kommer allt tätare. Och trots att det ser ut att bli samhällsekonomiskt lönsamt ifall staten öppnade sina geodata, och företagen skulle applådera, så har det ännu inte hänt. Därför arrangerar Geoforum Sverige ett frukostseminarium om öppna geodata den 9 mars, med riksdagspolitiker och näringsliv i panelen.

Vad: Frukostseminarium: Öppna geodata för alla – inom kort eller långt bort?
När: 9 mars 2018, kl 9-10.30. F
rukost från kl 8.30. Seminariet startar kl 09.00.
Var: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Rapporterna om samhällsnyttan med öppna geodata kommer allt tätare. Vi läser om hur inlåsta offentliga data i betallösningar försvårar för innovativa företag att utveckla sina affärer. Trots att det alltså ser ut att bli en god affär rent samhällsekonomiskt och applådåskor skulle komma från företagen om staten öppnade sina geodata, så har det inte hänt ännu.

I höst får Sverige en ny myndighet som får ansvar för Sveriges digitalisering och öppna data. Men kommer den mest värdefulla data, geodata, att finnas tillgänglig? Svaret får vi förhoppningsvis i den kommande vårpropositionen.

Paneldiskussion

Frukostseminariet inleds med att Lennart Sjögren, vice ordförande i Geoforum Sverige, summerar läget när det kommer till att öppna upp de data som är allra viktigast – geodata och kartdata. Därefter vidtar ett paneldiskussion om utmaningarna och möjliga sätt att hantera dem.

I paneldiskussionen medverkar företag och innovatörer som använder geodata och de riksdagspolitiker som fattar beslut om finansiering av geodata i Sverige. Klara paneldeltagare är:

  • Ola Johansson, riksdagsledamot (C)
  • Erik Ottoson, riksdagsledamot (M)
  • Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)
  • Ante Erixon, vd Terratec
  • Maria Gårdlund, vd Sweco Position, IT för samhällsutveckling
  • Fredrik Sand, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare 
  • Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige
  • Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

eventsidan om frukostseminariet kommer vi att presentera fler paneldeltagare allt eftersom de är klara. Där hittar du också ett axplock av rapporter om geodata och öppna data generellt från de senaste åren.

Anmälan sker senast 7 mars till Geoforum Sveriges kansli.