Ordmoln på Smarta städer 2017
Succérecept och fossilfritt populärast på årets Smarta städer

Över 1000 besökare, 100 talare och 4,7 (av 6 möjliga) i betyg för helhetsintrycket av konferensprogrammet och talarna. Det var en kanonstart för Smarta städer som får en fortsättning nästa år, den 28-29 november.

Så många talare – vilken bredd och kompetens!

Under konferensen tog nästan 100 talare och paneldeltagare plats på de fyra scenerna för att inspirera, engagera, tipsa, spana och reflektera. Många talare fick toppbetyg av deltagarna. Allra störst publikfavorit var kommundirektör Palle Lundberg och Helsingborgs succé-recept för hur man går från vision till verklighet med den smarta staden.

En annan talare som fick topp-betyg var Regeringens Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han förmedlade med hög energinivå sina budskap om hur den smarta staden är attraktiv för oss människor och har lösningar på vårt fossilberoende. Han sa bland annat:

”Det paradoxala är att många tycks vara mer rädda för medicinen än för sjukdomen, trots att ett fossilfritt modernt välfärdssamhälle ser mycket attraktivt ut. Att tillsammans sprida den positiva möjlighetsbilden är det bästa vaccinet mot hopplöshet.”

Våra engagerade besökare

Vad vore Smarta städer utan våra besökare? Under detta premiärår besöktes mässan och konferensen sammanlagt av drygt 1000 personer. Cirka 500 personer deltog i konferensen och bidrog med engagemang, frågor, reflektioner och funderingar.

Besökarna var mycket aktiva i sociala medier, och under dagarna trendade #smartastäder2017 på Twitter. Många summerade också sina intryck och delade med sig av insikter på LinkedIn.

Du kan ta del av vad som hände under dagarna via #smartastäder2017 och på webbplatsen smartastader.com.

Orden som återkommer

Våra föreläsare pratar om allt från ”Hur får vi flera medskapande medborgare?” till ”Vilka standarder behövs för en smart stad?”, ”Geodata som motor i den smarta staden” till ”Låt naturen göra jobbet”, men ändå finns det ord som dyker upp gång på gång.

Här är några av dem: medborgarvänlig, människor först, hållbarhet, samarbete, behov, dataetik, öppna data, data och makt, testbädd, trygga städer är smarta städer, mobilitet som en service, dynamisk, artificiell intelligens, smart måste vara klimatsmart, paradigmskifte, medskapande medborgare, uppkopplade medborgare, digitala planeringsprocesser.

Tack för i år och välkommen till Smarta städer 2018!

Geoforum Sverige och dess styrelse tog initiativet till denna konferens. Målet var att skapa en mötesplats med bredd där hållbarhet och människans behov står i centrum. Konferensen skulle samtidigt sätta fokus på vikten av geodata av hög kvalitet, värdet av öppna data samt visa på möjligheterna med GIS.

Vi riktar ett stort tack till alla deltagare, talare, moderatorer, utställare, sponsorer och partner för fantastiskt engagemang under dagarna!

Visionen om den smarta hållbara staden är vår gemensamma tankesmedja om framtidens välfärdsbygge där alla samhällsaktörer har perspektiv att bidra med. Smarta städer är en rörlig bild av framtidens samhälle – i ständig utveckling. Vilka ord kommer vi att få höra på Smarta städer 28-29 november 2018?

Efter helgerna kör vi igång planeringen för nästa års konferens. Vill du bidra, hör av dig till oss!